مایع دستشویی فومی که در انتهایش طلا جاساز شده

مطالعه ما اثربخشی دو نوآوری عمده را برای ایجاد انگیزه در شستن دست ها ارزیابی کرد: یک دستگاه پخش کننده کف صابون کم هزینه با یک شیر آب مقرون به صرفه، و یک مداخله تغییر رفتار با هدف ایجاد انزجار و ترویج شستن دست ها به عنوان یک هنجار اجتماعی.

این مطالعه اولین مطالعه ای است که تأثیر هر دو مداخله ارائه شده به صورت ترکیبی در مدارس در یک محیط کشور کم درآمد را ارزیابی می کند.

در دسترس بودن آب و مایع دستشویی فومی در محل شست و شوی دست و شستشوی مشاهده شده دست پس از استفاده از توالت پس از دریافت مداخله به طور معنی داری بیشتر از قبل از مداخله بود.

مشاهده شده شستشوی دست با آب و صابون از عدم وجود به 26 درصد موارد استفاده از توالت افزایش یافته است.

در منطقه مورد مطالعه، کلوپ‌های WASH (آب، بهداشت و بهداشت) باشگاه‌هایی از دانش‌آموزان با یک معلم ناظر با هدف مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های مرتبط با آب، بهداشت و بهداشت هستند.

مدارسی که دارای یک باشگاه WASH فعال بودند ممکن است نسبت به مدارسی که باشگاه WASH نداشتند، تطبیق سریع‌تری با مداخله داشته باشند، زیرا هدف باشگاه با اجرای مداخله همسو بود.

فعالیت‌های مداخله‌ای تغییر رفتار در مطالعه ما با هدف پرداختن به محرک‌های متعدد رفتار، از جمله هنجار دستوری، به عنوان مثال، ادراک آنچه که معمولاً در بین افراد مرتبط تأیید و تأیید می‌شود بود.

طرح “توالت و تکان دادن” در بخش 1 مداخله با هدف القا و استفاده از انزجار به عنوان یک محرک عاطفی برای شستن دست ها بود.

با این حال، اسکیت خود می تواند منجر به تغییر در موارد زیر شود: الف) انزجار و تمایل یا حساسیت انزجار  ب) حساسیت درک شده به بیماری اسهالی.

ج) هنجارهای اجتماعی دستوری یا توصیفی یا؛ د) خودکارآمدی برای امتناع از دست دادن با فردی که از توالت بیرون می آید.

با توجه به انزجار و هنجارهای اجتماعی، پس از طرح «توالت و تکان دادن»، جلسه ای برای آموزش آهنگ شستشوی دست و تعهد شستن دست برگزار شد.

هدف از آهنگ و تعهد عمومی ایجاد این حس آگاهی بود که همسالان هر دانش آموز نسبت به دست های ناپاک انزجار دارند و تعهد به شستن دست ها دارند که می تواند منجر به شکل گیری هنجار دستوری در هر دانش آموز شرکت کننده شود.

داده های تجربی یک مطالعه قبلی نشان می دهد که استفاده از عناصر هنجاری دستوری قوی به عنوان نقطه کانونی یک تصمیم رفتاری می تواند در ایجاد رفتار مطلوب موثر باشد.

با این حال، استفاده از مداخلات تغییر رفتار که انزجار و هنجارهای اجتماعی را در مداخله تغییر رفتار هدف قرار می‌دهد ممکن است پیامدهای اخلاقی و اخلاقی داشته باشد، زیرا مداخلاتی که در آن انزجار با ترس ترکیب می‌شود، می‌تواند باعث دفع افراد یا گروه‌هایی شود که به عنوان نفرت‌انگیز قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، خود محتوای تعهد می تواند احساس تعهد را در دانش آموز شرکت کننده القا کند.

تعهد از فشار درونی برای انجام یک رفتار ناشی می شود، بنابراین اگرچه مداخله در گروه بزرگ انجام شد، فشار شستن دست ها با صابون می تواند هم بیرونی و هم درونی باشد.

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.