لوازم ترافیکی موجب مرگ یک جوان شد

قرار دادن تجهیزات کنترل ترافیک بین وسایل نقلیه و ساخت و ساز ضروری است. ما موانع پیشرو در صنعت را ارائه می دهیم که می توانند برای پروژه های کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده شوند.

نه تنها در کارگاه هایی که باید از عابران پیاده و وسایل نقلیه جدا شوند، خطراتی وجود دارد، بلکه شرایطی مانند سطوح شل یا ناهموار نیز وجود دارد که می تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو شود.

لوازم ترافیکی در طرح ها و شکل های مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای معانی خاص خود می باشد.

لوازم

با برنامه ریزی مناسب و موانع صحیح، می توانید اطمینان حاصل کنید که ترافیک هرگز در معرض خطرات ساختمانی قرار نمی گیرد.

موانعی که به درستی طراحی شده اند نیز شدت تصادفات را کاهش می دهند. مهم نیست که چقدر برنامه ریزی می کنید و تدابیر ایمنی را در نظر می گیرید، همیشه احتمال رخدادهایی خارج از کنترل شما وجود دارد.

فرض کنید هر حادثه ای رخ می دهد که در آن وسیله نقلیه ای سرعت می گیرد یا کنترل خود را از دست می دهد و با این موانع برخورد می کند. در این صورت، ضربه را کاهش می دهد و از تصادف راننده با مناطق پر از عابران پیاده و کارگران جلوگیری می کند.

تضعیف کننده های ضربه
این موانع متحرک که با نام تضعیف‌کننده‌های کامیون (TMA) نیز شناخته می‌شوند، می‌توانند برای کاهش ضربه‌های ناشی از هر گونه تصادف یا حادثه در محل قرار گیرند.

اینها برای پروژه هایی ایده آل هستند که در آن برنامه در طول زمان تغییر می کند.

موانع فیزیکی، مانند موانع بتنی و موانع آبی، به زمان و تلاش برای انتقال به مکان‌های جدید نیاز دارند.

TMA ها را می توان در محل قرار داد، و آنها را به گزینه ای عالی برای مسدود کردن یک منطقه در صورت وقوع حادثه برای جلوگیری از برخورد بیشتر تبدیل می کند.