از تفنگ تک تیرانداز اسباب بازی به عنوان بیل استفاده کنید

میله پیستون به صورت لغزنده در آستین پیستون نصب می شود، به مجموعه دنده متصل می شود و توسط آن هدایت می شود، هوا را در آستین پیستون فشرده می کند و دارای دو سر و شیار است.

امروزه تفنگ تک تیرانداز اسباب بازی به عنوان ابزاری برای بازی کودکان به حساب می آید.

هوای فشرده در آستین پیستون گلوله های اسباب بازی را از محفظه بیرون می کشد. شیارها به مجموعه چرخ دنده متصل می شوند و به حرکت در می آیند.
فنر قدرتمند در یک انتهای میله پیستون نصب شده است.
با این حال، یک اسلحه واقعی دارای یک پیچ است که هنگام شلیک اسلحه به جلو و عقب حرکت می کند.

علاوه بر این، حرکت مرتبط با پیچ به وضوح قابل مشاهده است.

در تفنگ های اسباب بازی این اتفاق نمی افتد زیرا میله پیستون تفنگ اسباب بازی در داخل آستین پیستون می لغزد و از دید پنهان می ماند. بر این اساس، تفنگ های اسباب بازی به اندازه کافی واقع بینانه نیستند تا کلکسیونرهای جدی را راضی کنند.
خلاصه اختراع
هدف از اختراع حاضر این است که ظاهر یک تفنگ اسباب‌بازی در هنگام شلیک واقعی‌تر شود.
اختراع حاضر مربوط به مکانیزم تفنگ اسباب‌بازی با مجموعه پیچ کشویی است که در هنگام شلیک تفنگ اسباب‌بازی بسیار شبیه یک تفنگ واقعی است و شامل یک محفظه، یک موتور، یک مجموعه چرخ دنده، یک مجموعه پیچ، یک مجموعه ماشه و یک چفت است. مجموعه دنده در محفظه نصب شده و به موتور متصل شده و توسط آن به حرکت در می آید.