آجر نما نسوز شاموتی که در حین حمل با کامیون موجب وحشت همگان شد

این فصل به بررسی امکان استفاده از خاک رس زرد که تاکنون فقط در آجر نما نسوز شاموتی استفاده می شد.

در زمینه مهندسی عمران به عنوان مصالح ساختمانی به ویژه در زمینه آجر پخته می پردازد.

با هدف بهبود خواص تکنولوژیکی آجرهای خاک رس زرد، از دو ضایعات به عنوان مواد اولیه ثانویه استفاده شد.

اولین مورد یک زباله معدنی است خاکستر پیروتیت این ضایعات قبلاً توسط هیچ نویسنده دیگری نه مشخص شده بود و نه ارزش گذاری شده بود.

در حالی که ضایعات دوم ضایعات آلی خاک اره سدر است که از بخش صنایع دستی است.

آجرهای رسی حاوی خاک رس زرد و محتویات مختلف ضایعات برای ارزیابی خواص تکنولوژیکی آنها تهیه و آزمایش شدند: جذب آب، چگالی ظاهری، تخلخل و استحکام مکانیکی.

نتایج آزمایش نشان می‌دهد که افزودن ضایعات به آجرهای رسی خواص تکنولوژیکی آن‌ها را بهبود می‌بخشد و برجسته می‌کند.

امکان استفاده مجدد از زباله ها به روشی ایمن و پایدار.
اخیراً مطالعه استفاده مجدد از پسماندهای جامد صنعتی در زمینه مصالح ساختمانی آجر پخته شده، کاشی و غیره، مصالح روسازی و بتن مورد توجه قابل توجهی در سراسر جهان قرار گرفته است.

بازیافت زباله ها برای توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست، کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و زباله های دفن زباله در مناطق بزرگ ذخیره سازی و دفع، و کاهش هزینه های تولید برای محصولات جدید استفاده می شود.

با این حال، بازیافت زباله ها به ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص فیزیکی و هیدرودینامیکی آنها بستگی دارد.

بنابراین، استفاده مجدد از ضایعات به عنوان مواد افزودنی در بخش سرامیک دلیل بیشتری نسبت به بازیافت دارد.

بنابراین، تحقیقات مختلف بر روی بهبود عملکرد آجرهای سفالی متمرکز شده است. برخی از نویسندگان تأثیر ضایعات را بر فرآیندهای تولید و به طور خاص تر فرآیند پخت بررسی کرده اند و برخی دیگر میزان زباله را که می توان برای برآورده کردن استانداردهای سنگ تراشی اضافه کرد، تخمین زده است.

این شامل ارزیابی خواص تکنولوژیکی آجر در مقابل ماهیت ضایعات و میزان ادغام آن در ماتریس رسی است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.